רכישת זמן צפייה / מנוי באמצעות הטלפון
מנוי ארבע ימים - סרטים ללא הגבלה מחיר: 99 ₪
מנוי 2 ימים - סרטים ללא הגבלה מחיר: 69 ₪
 20 דקות צפייה - סרטים ללא הגבלה מחיר: 50 ₪
סה"כ חיוב לתשלום: 0
תשלום באמצעות הטלפון
מס' תעודת זהות של בעל הקו
אימייל
סיסמא (צור סיסמא במידה ואין לך קיימת)
סיסמא שנית
הנני מתחייב שאני בוגר מעל גיל 18 וידוע לי שכתובת המחשב שלי
שהיא 207.241.226.43 נשמרת עם הזמנה זו ובמידה והפרטים שהזנתי
אינם שלי תוגש נגדי תביעה פלילית